Seneste nyt

24. marts 2023

Dragør strandjagtforening generalforsamling d. 24.03.2023 kl. 18.30
25. september 2022

Præmieskydning AFLYST
25. september 2022

kl. 09.00 på (på KFK´s baner, Selinevej 9)
Udskriv denne side

Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund er med 97.136 medlemskaber blandt Danmarks største grønne organisationer, og organiserer udøvere af en fritidsbeskæftigelse og livsstil, der er i vækst.

Det stigende antal jægere gør dog også andet end at gå på jagt. Danske jægere bruger årligt næsten 200 millioner kroner af egen lomme til naturbesvarelse og udvikling af naturen, som for eksempel etablering og pleje af levende hegn, remiser, vildtstriber, vandhuller og søer. Hertil kommer, at jægerne via jagttegnsafgiften bidrager med omkring 100 millioner til vildtforskning og naturudvikling

Danmarks Jægerforbund har blandt andet til formål at varetage medlemmernes jagtlige interesser i enhver henseende og at højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme. Det er baggrunden for, at Danmarks Jægerforbund kører et stort uddannelsesprogram med medlemsrettede kurser.

Dragør Strandjagtforening er naturligvis medlem af Danmarks Jægerforbund.

http://jaegerforbundet.dk/