Seneste nyt

13. august 2024

Tirsdag 13.08.2024 kl. 19 til 21

Torsdag 29.08.2024 kl. 19 til 21

15. marts 2024

Generalforsamling 2024 kl.18.30 i klubhuset
11. februar 2024

Rytterne kommer forbi kl. ca. 11.20

Klubben åbner kl.10

Udskriv denne side

Nyheder vis mere

Generalforsamling 2024


Generalforsamling 2024 kl.18.30 i klubhuset
Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

 

Dragør Strandjagtforening indkalder til Generalforsamling

Fredag d. 15.03.2024 kl. 18.30


Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse!

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formand
 3. Orientering fra repræsentanter fra div. Udvalg / Råd
 1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til Godkendelse
 2. Fastlæggelse af kontingent
 3. Valg i følge lovene 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Valg af Flugtskydnings Udvalg
 • Valg af Vildtpleje Udvalg

      7. Indkommende forslag
      8. Evt.

 

Da vi starter med spisning, vil Bestyrelsen gerne have tilmeldning

Tryk på nedestående tile for tilmelding

Tilbage