Seneste nyt

24. marts 2023

Dragør strandjagtforening generalforsamling d. 24.03.2023 kl. 18.30
25. september 2022

Præmieskydning AFLYST
25. september 2022

kl. 09.00 på (på KFK´s baner, Selinevej 9)
Udskriv denne side

Nyheder vis mere

Generalforsamling 2023


Dragør strandjagtforening generalforsamling d. 24.03.2023 kl. 18.30
Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

 

Dragør Strandjagtforening indkalder til Generalforsamling

Fredag d. 24.03.2023 kl. 18.30


Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse!

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formand
 3. Orientering fra repræsentanter fra div. Udvalg / Råd
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskaber til Godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg i følge lovene 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Valg af Flugtskydnings Udvalg
 • Valg af Vildtpleje Udvalg
7. Indkommende forslag
8. Evt.

 

Tilbage