Seneste nyt

20. marts 2020

Generalforsamling udsat på ubestemt tid

Strandrensning aflyst

20. marts 2020

DSF afholder Generalforsamling d. 20.03.2020 kl. 18.00 i klubhuset
23. februar 2020

Rytterne kommer forbi Dragør Strandjagtforening ca. kl. 11.30. Læg et visit forbi klubhuset

Udskriv denne side

Nyheder vis mere

Generalforsamling 2020


DSF afholder Generalforsamling d. 20.03.2020 kl. 18.00 i klubhuset
Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

Dragør Strandjagtforening indkalder til Generalforsamling Fredag d. 20.03.2020 kl 18.30


Forslag det ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Dagsorden.
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formand
 3. Orientering fra reprensanter fra div. Udvalg / Råd
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til Godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Ændring i vedtægter - Påbud af DJ 
 7. Valg i følge lovene 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af den revisorer
 • Valg af Flugtskydnings Udvalg
 • Valg af Vildtpleje Udvalg
 8. Indkommende forslag 
 9. Evt.

Før Evt. vil der, ifølge traditionerne blive serveret, Røde Pølser m. brød
Tilbage