Seneste nyt

13. august 2020

Salg af strandtegn 2020/2021
24. juni 2020

Flugtskydningen genopstarter
02. maj 2020

DSF´s fiskekonkurrence AFLYST
Udskriv denne side

Nyheder vis mere

Generalforsamling 2020


DSF afholder Generalforsamling d. 20.03.2020 kl. 18.00 i klubhuset
Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

Dragør Strandjagtforening indkalder til Generalforsamling Fredag d. 20.03.2020 kl 18.30


Forslag det ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Dagsorden.
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formand
 3. Orientering fra reprensanter fra div. Udvalg / Råd
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til Godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Ændring i vedtægter - Påbud af DJ 
 7. Valg i følge lovene 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af den revisorer
 • Valg af Flugtskydnings Udvalg
 • Valg af Vildtpleje Udvalg
 8. Indkommende forslag 
 9. Evt.

Før Evt. vil der, ifølge traditionerne blive serveret, Røde Pølser m. brød
Tilbage