Generalforsamling 2022


Der indkaldes til Generalforsamling

kl.19.00 i klubhuset

Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

Generalforsamling d. 26.08.2022

Kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

 

Efter generalforsamlingen kan der købes Strandtegn
Husk Jagttegn/medlems kort fra DJ, samt sundhedsbevis
 
Der kan kun betales i kontanter
Tilbage