Generalforsamling 2020


DSF afholder Generalforsamling d. 20.03.2020 kl. 18.00 i klubhuset
Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

Dragør Strandjagtforening indkalder til Generalforsamling Fredag d. 20.03.2020 kl 18.30


Forslag det ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Dagsorden.
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formand
  3. Orientering fra reprensanter fra div. Udvalg / Råd
  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til Godkendelse
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Ændring i vedtægter - Påbud af DJ 
  7. Valg i følge lovene 
 8. Indkommende forslag 
 9. Evt.

Før Evt. vil der, ifølge traditionerne blive serveret, Røde Pølser m. brød
Tilbage