OBS.

Det er kun borger med fast bopæl i Dragør Kommune, og er medlem af én af de i Kommunen tre jagtforeninger, der kan erhverve strandtegn.

Dragør Strandjagtforening
St. Magleby Jagtforening
Kongelunden og Omliggende Jordes Jagtforening
                                                                                                                           

Kort for sæsonen 2019/2020 kan erhverves i klubhuset på følgende dage.

Tirsdag d. 13. aug. 2019 fra kl. 19.00 til 21.00

Torsdag d. 29. aug. 2019 fra kl. 19.00 til 21.00

Husk!! Jagttegn, medlemskort fra DJ samt sygesikringsbevis.

Pris for Jagtkort/Strandtegn 2019/2020 er 100,- kr.

Knæk og bræk

Bestyrelsen
Dragør Strandjagtforening

Ps.
Der vil igen i år være ekstra stor fokus på, at regler og jagtetik efterleves