De jagtetiske regler

Der har fra tidernes morgen eksisteret et sæt "uskrevne love", som jægerne har underkastet sig i erkendelse af disse etisk betonede "loves" nødvendighed både for vildtet og jægerne.

En fortsat accept af jagt på naturens vilde pattedyr og fugle kræver i et moderne samfund, at jægerne ikke blot overholder jagtlovgivningen, men også udviser god jagtmoral og dermed respekterer jagtens etiske regler.

De jagtetiske regler er udarbejdet af Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet og Naturstyrelsen.

1. Generelle hensyn og hensynet til jagtens omdømme og etiske bæredygtighed

Al jagt skal ske i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning og under iagttagelse af nærværende jagtetiske regler.

2. Hensynet til vildtbestandene
3. Hensynet til individet, der er genstand for jagten:

Ved riffeljagt:
4. Hensynet til andre naturbrugere
5. Hensynet til din medjæger
6. Hensynet til sikkerheden